Posts Tagged ‘ไร่นพ-ภูผา’

@ เชียงใหม่ 4/4 : ม่อนแจ่ม – ไร่นภ ภูผา


30 พฤศจิกายน 2554 : เราออกจากที่พักสายๆ หน่อย เพราะไม่อยากเร่งรีบอะไรนัก กินข้าวเช้าที่โรงแรม สบายๆ ประมาณ 8 โมงกว่าๆ ก็เก็บของออกเดินทางไปม่อนแจ่มกัน 😀

Advertisements